Missie

Jeugdcentrum Ahoy is een ontmoetingsplek voor jongeren waar ruimte gecreëerd wordt voor uitwisseling en experiment. Jongeren worden aangemoedigd om het jeugdcentrum zelf mee vorm te geven onder de veilige vleugels van de beroepskracht en andere medewerkers. Dit door door te groeien in de werking binnen hun eigen interesses en hun eigen capaciteiten. Jeugdcentrum Ahoy biedt een veilige omgeving waar jongeren de kans krijgen om nieuwe dingen te leren kennen, te proberen en zich te ontplooien samen met andere jongeren.